Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Kiều Mạnh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Kiều Mạnh
Thạc sỹ
12/04/1983
Nam
Vĩnh Phúc
Phòng 403- Khu tập thể B2- Đại học công nghệ giao thông vận tải
0915055283
kieumanh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Kinh tế quốc dân
Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2011
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

01/2007 - nay Khoa Kinh tế vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm