Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Kiều Quang Thái - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Kiều Quang Thái
Thạc sỹ
10/07/1979
Nam
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Phòng 822 - CT6A - Xa La - Hà Đông - Hà Nội
0912620159
thaikq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2002
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

XD công trình ngầm, mỏ và các công trình đặc biệt
2008
Học viện kỹ thuật Quân Sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh
Đọc tài liệu

4. Chứng chỉ:

Tin học văn phòng, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

tháng 9/2002 đến nay Trường Đại học CN GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu về đường sắt bản cứng không đá ba lát và khả năng ứng dụng cho đường sắt đô thị tai Việt Nam 2015 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Dao động của tấm mỏng có sườn chịu tác dụng của khối lượng di động 2010 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Xây dựng nền đường sắt 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm