Thứ Sáu ,Tháng Mười Một 24, 2017

Giảng viên: Kiều Văn Cẩn - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Kiều Văn Cẩn
Thạc sỹ
15/09/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đo đạc và Khảo sát CôngTrình, P302 A4 Trường ĐHCNGTVT
0941946136
cankv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường ĐH Mỏ địa chất Hà Nội
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
2016
Trường ĐH Mỏ địa chất Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

10/2010 đến nay Trường Đại Học Công nghệ GTVT Giảng dạy Thực hành Trắc địa

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm