Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Lê Hoài Nam - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Hoài Nam
Giảng viên
13/08/1975
Nam
Hà Nội
Phòng Công tác HS-SV (P.102 - H3). Trường Đại học Công nghệ GTVT- 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.
Chưa có thông tin
namlh@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thiết bị điện - điện tử
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục đại học; Sư phạm nghề Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; Chứng chỉ tiếng Anh C; Chứng chỉ tin học B;

Quá trình công tác chuyên môn

1999 - 2003 Trung tâm Công nghệ Cơ khí - Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên
2003 - 2011 Tổ Cơ sở kỹ thuật - Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên
2011 - đến nay Phòng Công tác HSSV - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm