Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Lê Minh Hải - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Minh Hải
Kỹ sư
04/10/1988
Nam
Hà Nội
Bm Tin học Công trình 54 - Triều Khúc - P Thanh Xuân Nam - Q Thanh Xuân
0986811624
hailm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

7/2014 đến nay Bộ môn Tin học Công trình Giảng dạy Tin học Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm