Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Lê Minh Tú - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Minh Tú
Thạc sĩ
14/03/1987
Nam
Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Bộ môn Đường bộ, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
(+84) 945 975 163
leminhtu@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học vật liệu và kết cấu
2013
Đại học Marne La Vallee, Pháp
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt
Pháp
Khá

4. Chứng chỉ:

Training Course of Road Asset Infrastructure Management (Kyoto University, Japan;September, 2009);Training Course of Transportation Planning (Kyoto University, Japan,September, 2014); State Infrastructure Planning and Construction for the Greater Mekong Subregion of 2016(Southwest Jiaotong University, China; May, 2016)

Quá trình công tác chuyên môn

9/2010 - 8/2012 Bộ môn Đường Bộ, Khoa Công trình, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
9/2012 - 7/2013 Université Paris-est Marne-la vallée - CH Pháp Master
8/2013-2/2017 Bộ môn Đường Bộ, Khoa Công trình, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
3/2017 - nay Insa de Rennes - CH Pháp PhD

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Quy trình sử dụng đất gia cố vô cơ bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng. 2011 Cấp Bộ Thành viên
2 Bitum – xác định độ cứng chống uốn từ biến ở nhiệt độ thấp sử dụng lưu biến kế uốn dầm. 2016 Cấp Bộ Thành viên
3 Bitum – phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động 2016 Cấp Bộ Thành viên
4 Nghiên cứu thực nghiệm mô đun đàn hồi động của vật liệu hạt rời làm móng đường trong kết cấu mặt đường mềm. 2016 Cấp Trường Thành viên
5 Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi mặt đường bê tông xi măng bằng phương pháp siêu âm. 2016 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panels with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads. 2014 Tạp chí giao thông vận tải , tháng 4 năm 2014
2 A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shells with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression. 2014 Tạp chí giao thông vận tải , tháng 4 năm 2014
3 Sư dụng hàm mật độ xác suất thông qua chỉ số IRI đánh giá chất lượng bằng phằng mặt đường. 2015 Tạp chí giao thông vận tải, tháng 10/2015
4 Nâng cấp tối ưu hệ thống thoát nước. 2015 Tạp chí giao thông vận tải, tháng 12/2015
5 XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI TẤM BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông số 02/2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm