Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Quang Thắng - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Quang Thắng
Thạc sĩ
09/11/1982
Nam
Hà Nội
Kim Chung-Đông Anh- Hà Nội
0945553998
thanglq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH GTVTHN
Cơ khí ô tô
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xe máy công binh
2011
Học viện KTQS
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2006- nay Bộ môn ô tô- khoa cơ khí- ĐH CNGTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Khảo sát chế độ làm việc của động cơ lắp trên xe matiz 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm