Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Thanh Tấn - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thanh Tấn
Thạc sỹ
02/01/1979
Nam
Hải Dương
Tổ 9 - Thịnh Liệt - Hoàng Mai _ Hà Nội
09123456789
tanlt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Toán - Tin ứng dụng
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khoa Học Máy Tính
2008
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình Thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Advanced Networking, CCNA, CCAI, Train the trainer

Quá trình công tác chuyên môn

2002-2009 Chi nhánh Trung Tâm phát triển CNTT - Đại học Công Nghệ Thông Tin Giảng dạy
2009 - nay Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu cấu trúc RTREE và ứng dụng trong đồ họa 2011 Cấp Trường Cán bộ tham gia
2 Nghiên cứu các hệ mã hóa ứng dụng xác thực thực thể trong giao dịch điện tử 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm