Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Lê Thị Bình - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Bình
Thạc sỹ
20/01/1986
Nữ
Hà Nội
p.1002 CT1, Chung cư Bắc Hà, Đường Trần Phú, Hà Đông, HN
0914436330
binhlt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Ngoại ngữ- ĐH Quốc gia HN
Sư phạm tiếng Anh
Chưa có thông tin
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2014
Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt
Tiếng Pháp
Trung Bình

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ IELTS 7.0, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

10/2008-10/2009 Khoa Du lịch- Viện Đại học Mở Hà Nội Giảng viên
08/2010- 05/2012 Đại học Đại Nam Giảng viên
06/2012- đến nay Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm