Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Thị Chi - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Chi
Thạc sỹ Công nghệ thông tin
01/03/1983
Nữ
Hà Nội
Số 188, Đội 1 Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì HÀ Nội
0978345880
chilt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Hệ thống thông tin
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hệ thống thông tin
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2008-nay Đại học CÔng Nghệ GTVT GIảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm