Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Lê Thị Hoa - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Hoa
Thạc sỹ
28/03/1963
Nữ
Bắc ninh
Bộ môn Hệ thống thông tin Khoa CNTT trường Đại học Công nghệ GTVT
0912735575
hoalt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Đại học Sư phạm Thái nguyên
Toán
Việt nam
1984
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ thông tin
2007
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1985 - 1997 Trường Cao đẳng GTVT - Thái nguyên Giảng dạy
1997 - nay Trường Cao đẳng GTVT ( nay là Đại học Công nghệ GTVT) - Hà nội Giảng dạy và quản lý Bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng Tin học trong giảng dạy 2009 Cấp Trường chủ đề tài
2 Nghiên cứu ứng dụng trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên 2012 Cấp Trường Tham gia
3 Nghiên cứu ứng dụng cây TREE 2014 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm