Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Thị Liễu - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Liễu
Thạc sĩ
16/02/1987
Nữ
Thái Bình
Thôn 2, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
0932233462
lieult@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội
Vận tải - kinh tế đường bộ và thành phố
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tổ chức và quản lý vận tải
2012
Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1

4. Chứng chỉ:

Giáo dục đào tạo đại học, Cảm tình Đảng

Quá trình công tác chuyên môn

10/2009 đến 06/2011 Bộ môn Vận tải đường sắt, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng dậy
06/2011 đến nay Bộ môn Vận tải sắt - bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dậy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu các giải pháp quản lý hệ thống VTHKCC ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng các giải pháp đó cho xe buýt ở Hà Nội 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Khai thác vận tải Đường bộ 2010 Cấp Trường Thành viên
3 Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước để phát triển hệ thống vận tải hành khách bằng ô tô ở tỉnh Thái Bình 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam 2014 Cấp Trường Thành viên
5 Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tuyến Thái Bình – Mỹ Đình 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Xây dựng chương trình khung đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải 2015 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bài báo: NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN XE BUS NHANH (BRT) Ở QUẢNG CHÂU VÀ ÁP DỤNG CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT
2 Nghiên cứu các giải pháp quản lý hệ thống VTHKCC ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng các giải pháp đó cho xe buýt ở Hà Nội 2008 Trường ĐH Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước để phát triển hệ thống vận tải hành khách bằng ô tô ở tỉnh Thái Bình 2012 Trường ĐH Giao thông vận tải
4 Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam 2014 Trường ĐH Công nghệ GTVT
5 Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tuyến Thái Bình – Mỹ Đình 2015 Trường ĐH Công nghệ GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm