Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Lê Thị Ly - Khoa Đào tạo tại chức

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Ly
Ths
09/12/1990
Nữ
Nam Định
Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
lylt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Sư Phạm Hà Nội
Sư phạm Tiếng Anh
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Giảng dạy Tiếng Anh
2015
Đại học Tổng hợp Southern New Hamsphire
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo
Tiếng Pháp
Sơ cấp

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

Từ t6/2012- T2/2013 Trưởng Tiểu học song ngữ quốc tế Brendon Giáo viên
T9/2012 đến t12/2014 Đại học sư phạm Hà Nội Giảng viên
T4/2015 - nay Khoa Đào tạo Tại chức- Trường Đại học Cồng nghệ giao thông vận tải Giảng viên kiêm nhiệm

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Lexical blending and its implication in designing games 2012

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm