Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Thị Thu Cúc - Khoa Đào tạo tại chức

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thị Thu Cúc
01/10/1964
Nữ
Sơn La
n hộ 908 tháp B - CT2 khu ĐTM Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0936 761 619
cucltt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Học viện Ngân hàng
Tại chức
Việt Nam
1998
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

12/1982-12/1986 Ngân hàng đầu tư và xây dựng Sơn La Kế toán viên
01/1987-12/1989 Ngân hàng thị xã Sơn La Kế toán viên
01/1990-12/1994 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La Kế toán viên
01/1995-12/1999 Cục đầu tư phát triển Sơn La Kế toán viên
01/2000-12-2005 Quỹ hỗ trợ phát triển Sơn La Cán bộ tín dụng
01/2006-05/2008 Ngân hàng phát triển Sơn La Cán bộ tín dụng
06/2008-31/05/2013 Ngân hàng TMCP Công thương Sơn La Cán bộ tín dụng
01/04/2013-nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm