Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Thu Hằng - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thu Hằng
Thạc sĩ kinh tế
27/08/1989
Nữ
Hà Nội
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
01684551198
hanglt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Ngân hàng
Tài chính Ngân hàng
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính Ngân hàng
2016
Học viện Ngân hàng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; Cảm tỉnh Đảng; Chứng chỉ tiếng anh B1; Chứng chỉ tin học

Quá trình công tác chuyên môn

01/2013 - 01/2015 ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải
01/2015 - nay ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên Bộ môn Cơ sở ngành kinh tế, Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Vài nét về hoạt động của thị trường Upcom 11/2016 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
2 Một số biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản của công ty chứng khoán 12/2016 Tạp chí Thanh tra Tài chính
3 Xây dựng chỉ số quản trị công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam 4/2017 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
4 Ứng dụng hiệu quả các công cụ đo lường rủi ro của công ty chứng khoán 12/2017 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
5 Chỉ số đo lường lạm phát ở Việt Nam 9/2018 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm