Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Thu Hiền - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thu Hiền
Thạc sĩ
03/06/1980
Nữ
hà nôi
Khoa Kinh tế vận tải - Trường ĐHCNGTVT
0435520750
hienlt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
trường đại học quốc gia hà nội
quản trị doanh nghiêp
việt nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

quản trị kinh doanh
2014
trường đại học giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

tiếng anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

từ 2005 đến nay khoa kinh tế vận tải Cán sự giáo vụ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Chính sách phát triển năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh và bài học đối với Việt Nam 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Determination of ammonium and potassium extracted from soil samples by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detetion 2016 Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm