Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Thu Thủy - Trung tâm Đào tạo lái xe

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thu Thủy
Thạc sĩ
07/12/1980
Nữ
Hà Nội
Số 6 - Ngõ 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
01664148668
thuylt@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Đào tạo lái xe

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
Kinh tế
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý khoa học công nghệ
2010
Trường Học viện kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm