Thứ Tư ,Tháng Năm 23, 2018

Giảng viên: Lê Văn Kiên - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Văn Kiên
Thạc Sỹ
24/02/1985
Nam
Hà Nội
Phòng 412 H1 - Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu - Trường đại học công nghệ giao thông vận tải
0961246555
kienlv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2012
Trường Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2012 đến nay Bộ môn cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu trường Đại học công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa hoc

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm