Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Lê Vân Nhung - Phòng KHCN và HTQT

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Vân Nhung
Thạc sỹ
05/11/1983
Nữ
Hà Nội
28/9 phố Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội
0988715655
nhunglv@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng KHCN và HTQT

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
Sư phạm tiếng Pháp
Việt Nam
2006
Đại học Hà Nội
2013

2. Sau đại học:

Sư phạm tiếng Pháp
2010
Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Pháp
Thành thạo
Tiếng Anh
Cơ bản

4. Chứng chỉ:

Bằng tiếng Pháp DALF C1

Quá trình công tác chuyên môn

07/2006 Chương trình giao lưu văn hóa Aupair tại vùng Ile de France, Pháp
04/2007 - 2010 Trung tâm thi Pháp ngữ - Chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp Thư kí các kì thi của các lớp song ngữ tiếng Pháp
2009 - 2010 Đại học Giao thông Vận tải Giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Pháp
04/2011 - 2014 Công ty môi trường Pháp VEOLIA WATER Giáo viên tiếng Pháp
05/2015 - Hiện nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên tiếng Pháp

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm