Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Xuân Ngọc - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Xuân Ngọc
Thạc sỹ quản trị kinh doanh
10/03/1966
Nam
Hà Nội
Số 54, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
ngoclx@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học ngoại ngữ Quân sự
Nga văn
Việt Nam
1987
Đại học Kinh tế quốc dân
1998 - Ngành học: Kế toán

2. Sau đại học:

Quản trị Kinh doanh (QT tài chính doanh nghiệp)
2006
Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Nga Văn
Bình thường

4. Chứng chỉ:

1. Chứng chỉ Kế toán trưởng (2008 - Đại học Kinh tế quốc dân) 2. Chứng chỉ giáo dục học đại học (2011 - Đại học Quốc gia) 3. Chứng chỉ Nghiệp vụ công tác Lao động - tiền lương (1998 - Bộ GTVT) 4. Chứng chỉ Tin học văn phòng (2007) 5. Chứng chỉ Giangr dạy đại học (2016 - Đại học Sư phạm)

Quá trình công tác chuyên môn

01/2016 Phòng Hành chính - Quản trị Phó trưởng phòng, phụ trách phòng HC -QT; Giảng viên chính
10/1983 - 8/1987 Học viên trường Đại học ngoại ngữ Quân sự Học tập
9/1987 - 3/1990 K61 - Cơ quan kỹ thuật - Binh chủng Hóa học Trợ lý, thiếu úy, trung úy
4/1990 - 8/1999 Phòng Nhân chính - Trường Trung học GTVT khu vực 1; Phòng TC-HC Trường Cao đẳng GTVT Cán sự, giảng viên (kiêm chức) tại Khoa Kinh tế - Vận tải
09/1999 - 3/2004 Khoa Kinh tế - vận tải, Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên; Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa KTVT
4/2004 - 8/2005 Khoa Kinh tế - Vận tải Giảng viên - Tổ phó Tổ Kế toán
01/2006 - 8/2011 Khoa Kinh tế - Vận tải - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên chính, Tổ trưởng Tổ Kế toán, Tổ trưởng Tổ Tài chính - Ngân hàng
9/2011 - 12/2015 Khoa Kinh tế - Vận tải Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách BM Tài chính - Ngân hàng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 2006
2 Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng GTVT và biện pháp bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng GTVT 2007 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Xây dựng tiêu chuẩn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thực hiện đào tạo kỹ sư thực hành khi Trường chuyển lên Đại học công nghệ 2009 Cấp Bộ Cán bộ tham gia nghiên cứu

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm