Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lương Hoàng Anh - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lương Hoàng Anh
Thạc sỹ
01/05/1979
Nam
Thanh Hóa
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, P403 H1, ĐH Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
+84982010579
luonghoanganh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Sư phạm Hà Nội
Toán -Tin
Việt Nam
2002
Anh văn
2002

2. Sau đại học:

Hệ thống thông tin
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
Thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Advanced Networking, CCNA, CCAI, Train the trainer

Quá trình công tác chuyên môn

2002-2004 ĐH Kinh doanh Công nghệ Giảng viên
2004-nay ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy, quản lý bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Đánh giá các giao thức trong triển khai hệ thống VPN tại trường ĐH Công nghệ GTVT 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng phần mềm nhận dạng form chấm thi trắc nghiệm ứng dụng trong chấm thi tuyển sinh tại trường ĐH Công nghệ GTVT 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Ứng dụng và triển khai hệ thống E-learning trong trường ĐH Công nghệ GTVT 2016 Cấp Trường

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm