Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Lưu Thị Thu Hà - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lưu Thị Thu Hà
Thạc sĩ
29/05/1979
Nữ
Hà Nội
Số 54,Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chưa có thông tin
haltt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học sư phạm Hà Nội 1
Hóa học
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hóa học phân tích
2010
Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Phân tích,đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong động vật thủy sinh tại nơi thu gom rác thải điện,điện tử

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy Đại học- Cao đẳng; Cetificate Course in Accent Neutralization, IT and Networking Skills- NIIT Ltd- New Delhi, India; Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2001-2004 Trường THCS Kiến Hưng- Hà Đông- Hà Nội Giáo viên giảng dạy môn Hóa Học
2005-9/2006 Trường THPT Nguyễn Du- Thanh Oai- Hà Nội Giáo viên giảng dạy môn Hóa học
10/2006-11/2011 Bộ môn Lý-Hóa, Khoa KHCB-Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải ( nay là trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên
11/2011-12/2013 Bộ môn Lý- Hóa,khoa KHCB- Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn,Phụ trách Bộ môn Lý Hóa
01/2014- nay Bộ môn Hóa học,Khoa KHCB -Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên,Trưởng Bộ môn Hóa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Đánh giá tình trạng nước giếng khoan tại trường Cao đẳng GTVT và đề ra phương hướng xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại trường 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Phân tích, đánh giá ô nhiễm kim loại trong động vật thuỷ sinh tại nơi thu gom tái chế rác thải điện, điện tử 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống video hướng dẫn thí nghiệm thực hành môn Hoá đại cương 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
4 Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội’’ 2017 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các dạng DimMethylAsonic(DMA), MonoMethylAsonic(MMA) Asenit(AsIII), Asenat(AsV) trong cây thuỷ trúc bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hoá kết hợp với Chemometrics 2016 Tạp chí Hoá học và ứng dụng

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Hóa học đại cương 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm