Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lưu Thị Vân Anh - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lưu Thị Vân Anh
Thạc sỹ
01/01/1980
Nữ
Nam Định
Tổ Toán -Khoa KHCB - Trường Đại học Công Nghệ GTVT
01638268486
anhltv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy tập trung ( hệ 4 năm)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Toán học
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đại số
2005
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ C

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2002-2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định Giảng viên dạy Toán
2009- đến nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên dạy Toán

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Lựa chọn các dạng bài tập phù hợp nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV trường Đại học Công nghệ GTVT. 2011 Cấp Trường Chủ đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm