Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Mai Lê Thủy - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Mai Lê Thủy
Thạc sỹ
11/02/1987
Nữ
Hà Nội
54-Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0917350998
thuyml@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Hà Nội
Tiếng Anh Thương mại
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
2016
Đại học Victoria
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C1

4. Chứng chỉ:

IELTS 7.0

Quá trình công tác chuyên môn

03/2010 - 12/2010 Công ty Cổ phần thương mại công nghệ NPT Nhân viên
02/2011 - nay Trường Đại học công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Sử dụng authentic materials để nâng cao kĩ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngành QTKD Cấp Trường

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm