Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Mai Văn Chiến - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Mai Văn Chiến
Thạc sỹ kỹ thuật
06/10/1985
Nam
Hà Nội
P. 2916 CT10B - Khu đô thị Đại Thanh
0973.263.990
chienmv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
2013
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Quá trình công tác chuyên môn

4/2010 đến nay Bộ môn XDDD&CN Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu tính toán dầm BTCT đúc sẵn ƯST theo lý thuyết độ tin cậy 2014 Tạp trí viện KHCN bộ GTVT
2 Giáo trình KTTC 2 2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm