Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Ngô Thị Hường - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Hường
Thạc sỹ
20/03/1985
Nữ
Hà Nội
Khu Tập thể Trường Đại học Kiểm sát - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
0936102180
huongnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Thương mại
Marketing thương mại
Vietnam
2008
Kế toán
2010

2. Sau đại học:

Kế toán
2012
Trường Đại học Thương mại
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phương thức phân biệt các khoản chênh lệch doanh thu và chi phí 2017 Tạp chí tài chính
2 Một số ảnh hưởng của chi phí nhân công đến thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 Nội san trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
3 Sự khác biệt giữa hình thức kế toán thủ công và kế toán ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp 2018 Tạp chí tài chính - đầu tư Đông Nam Á

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm