Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Ngô Thị Lan Hương - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Lan Hương
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
25/09/1990
Nữ
Hà Nội
Kiến Hưng, Hà Đông
01232827765
huongntl@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Tiếng Anh sư phạm
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2016
ĐH Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
An investigation into vocabulary learning strategies employed by third year students at UTT

3. Ngoại ngữ

Anh
Tốt
Pháp
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

10/2012 - 7/2013 Bộ môn Ngoại ngữ , trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
8/2013-5/2014 phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, trường ĐH Công nghệ GTVT Chuyên viên + Giảng viên
6/2014-nay Bộ môn Ngoại ngữ Anh-Pháp, ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm