Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Ngô Thị Phương - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Phương
Cử nhân
06/07/1985
Nữ
Hà Nội
Thư viện Trường Đại học Công nghệ GTVT
01679921751
ngothiphuong@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Văn hóa Hà Nội
Thư viện - thông tin
Trong nước
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B, Tin học B.

Quá trình công tác chuyên môn

10/2010 đến nay Thư viện trường Cao đẳng GTVT nay là Đại học Công nghệ GTVT Thư viện viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm