Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Nguyễn Anh Dũng - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Anh Dũng
Ths
12/02/1985
Nam
Hà Nội
Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
dungna@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Kỹ thuật điện tử viễn thông
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật điện tử
2013
Học viện kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Cisco Certified Network Associate, CC Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên.

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 10/2009 - 8/2015 Bộ môn CNKT Điện - Điện tử, khoa CNTT, Đại học Công nghệ GTVT. Giảng viên & Nghiên cứu khoa học
2/2016 - đến nay Đại học Công nghệ GTVT. Giảng viên & Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng các bài thí nghiệm của phòng thí nghiệm Điện-Điện tử & kế hoạch triển khai. 2011 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm