Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Anh Tuấn - Trung tâm Công nghệ cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Anh Tuấn
Thạc sĩ
30/10/1985
Nam
Vĩnh Phúc
Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0968711833
nguyenanhtuan@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Công nghệ - Đại Học Quốc gia Hà Nội
Điện tử Viễn thông
Viêt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ Điện tử
2015
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, tiếng Anh, tin học

Quá trình công tác chuyên môn

2012 - nay Tổ Ứng dụng Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ cơ khí Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ gia công trục cam trên máy CNC 5 trục DMU50 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng bộ postprocessor cho máy phay CNC 5 trục DMU 50 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm