Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Bích Ngọc - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Bích Ngọc
Thạc sỹ
16/10/1987
Nữ
Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
số nhà 15- đường Quang Trung- Phường Hội Hợp- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc
0968.06.06.25
ngocnb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
Tài chính- ngân hàng
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính ngân hàng
2012
Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

tiếng anh
khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2010 Tổ kế toán- khoa kinh tế vận tải Giảng viên
11/2010 đến nay tổ tài chính ngân hàng- khoa kinh tế vận tải giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bàn về nợ công của Việt Nam 2016 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội
2 Giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2017 Tạp chí Thanh tra Tài chính
3 Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam 2018 Đặc san khoa học Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm