Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Đức Hùng - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Đức Hùng
Thạc sỹ
04/09/1987
Nam
Hưng Yên
Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
01657378584
hungnd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Toán học
Việt nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học
2015
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ- Chứng chỉ Tiếng Anh B

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 10/2012 đến nay Đại học Công nghệ giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm