Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Đức Trung -

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Đức Trung
Kỹ sư
27/08/1989
Nam
Hà Nội
P103 nhà A4 Đại học Công nghệ GTVT - 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
04.62937751
trungnd@utt.edu.vn
Hà Nội

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học xây dựng
Xây dựng cảng đường thủy
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2013 - 2014 Phòng KHCN - HTQT chuyên viên
2014 - nay Trung tâm TVTK-KĐCLCT chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm