Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Duy Hưng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Duy Hưng
Thạc sỹ
05/10/1985
Nam
Nam Định
UBTDTT - Lý Văn Phúc - Cát Linh - Đống Đa
0968141718
hungnd85@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
ĐH Xây Dựng Quốc gia Rostov
CN KT Xây dựng DD&CN
Liên Bang Nga
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

CN KT Xây dựng DD&CN
2011
ĐH Xây Dựng Quốc gia Rostov, Liên Bang Nga
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
B2
Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2013 -Nay Bộ Môn Xây dựng DD&CN Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm