Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Anh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hoàng Anh
Thạc sĩ
20/08/1989
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0936161660
anhnh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Thương mại
Quản trị kinh doanh
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2014
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

10/2011 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm