Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Lan - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hoàng Lan
Thạc sỹ kinh tế - nghành Kế toán Kiểm toán
15/09/1989
Nữ
Hà Nội
Bộ môn Kế toán kiểm toán, khoa Kinh tế vận tải
Chưa có thông tin
lannh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường Học viện tài chính
Kế toán doanh nghiệp
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán - Kiểm toán
2014
Trường Học viện Tài chính
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ B1 tiếng Anh, chứng chỉ tin học

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 10/2012 đến nay Bộ môn Kế toán - Kiểm toán khoa Kinh tế vận tải Giảng dạy
Từ T10/2010 đến T8/2012 Doanh nghiệp Kiểm toán Trợ lý kiểm toán Báo cáo Tài chính

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Làm sao để người bán hàng tự nguyện nộp thuế 2017 Thời báo Kinh tế VN số đặc biệt 155 +156, trang 14, phát hành ngày 30/6/2017

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm