Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hùng Sơn - Trung tâm Đào tạo lái xe

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hùng Sơn
Thạc sĩ
03/11/1967
Nam
Hà Nội
Phùng Khoang - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0913059774
sonnh@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Đào tạo lái xe

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
Cơ khí
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

KT xe máy, ô tô
2011
Học viện kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chứng chỉ B
Đọc, viết
TOEFL.IIP
Đọc, viết

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ sư phạm, Chứng chỉ tin học, Chứng nhận chương trình Autocad, Chứng nhận môn học Tiếng anh số 422, Chứng chỉ môn học Triết học số 421

Quá trình công tác chuyên môn

8/1989 - 10/1992 Xưởng cơ khí Trường trung học GTĐB Giáo viên thực hành cơ khí ô tô
10/1995 - 08/2009 Trường CĐ Giao Thông Vận Tải Cán bộ tổ xe máy ô tô phòng TC-HC
08/2009 - 11/2014 Trường ĐH Công Nghệ GTVT Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe
11/2014 - 08/2015 Trường ĐH Công Nghệ GTVT Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đào tạo lái xe

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm