Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hữu Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hữu Anh
Thạc sĩ kỹ thuật
21/01/1989
Nam
Hà Nội
P203A-A4-Bộ môn Thí nghiệm Công trình - Trường Đại học Công nghệ GTVT - 54 phố triều khúc - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
0904328693
anhnh89@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT
chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ xây dựng giao thông - ngành xây dựng cầu đường
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2016
Trường Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG VÀ CƯỜNG ĐỘ NÉN-MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG CÓ CƯỜNG ĐỘ NÉN TỪ 30MPa đến 80MPa ÁP DỤNG CHO KẾT CẤU CẦU

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1 (khung Châu Âu)

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

T6/2012 - T9/2012 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại Việt Hàn Kỹ sư quản lý chất lượng bê tông xi măng và cốt liệu (QA/QC)
T9/2012 - T6/2016 Phòng thí nghiệm Vilas047 - Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT - Trường Đại học GTVT Kỹ sư vật liệu xây dựng (thí nghiệm cốt liệu cho bê tông xi măng và vữa xây dựng; thí nghiệm các tính chất cơ lý của bitum và bê tông asphalt; kiểm định và thử tải cầu; kiểm định đường trong giai đoạn thi công và nghiệm thu; thí nghiệm thép, cáp DƯL; thí nghiệm đất, đá, gỗ...)
T7/2016 - hiện nay Bộ môn thí nghiệm Công trình - Khoa Công trình - Trường Đại học CNGTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm