Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Long Khánh - Phòng KHCN và HTQT

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Long Khánh
Thạc sỹ
17/03/1988
Nam
Hà Nội
156/264 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
0947878111
khanhnl@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng KHCN và HTQT

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện khoa học ứng dụng quốc gia tại Rennes
Xây dựng
Cộng hòa Pháp
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng và cơ học
2013
Cộng hòa Pháp
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Pháp
Tốt (B2)
Tiếng Anh
Bình thường (B1)

4. Chứng chỉ:

Tiếng Pháp (DELF B2), Tiếng Anh (TOEIC 750)

Quá trình công tác chuyên môn

11/2013 Công ty TNHH JGC Viet Nam Kỹ sư xây dựng
5/2014 Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm