Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Hải - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Ngọc Hải
Kỹ sư cầu đường
23/07/1990
Nam
Bắc Giang
Xã Phi Mô-Huyện Lạng Giang-Tỉnh Bắc Giang
0947269226-0975269226
hainn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Công nghệ GTVT
Công Nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
Chưa có thông tin
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
bình thường

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm