Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Hoàn - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Ngọc Hoàn
15/10/1990
Nam
Thái Bình
278 Lam Sơn - Phường Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
0962733311
hoannn@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Cao đẳng
Cao đẳng truyền hình
Kỹ thuật điện ảnh và truyền hình
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Quay phim

Quá trình công tác chuyên môn

02/2014 Phòng Đào tạo Quay phim, chụp ảnh, Công tác truyền thông, Tham gia tổ chức thi, Làm công tác văn thư của phòng, Tham gia một số công việc khác khi có yêu cầu.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm