Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Quốc Tới - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Quốc Tới
Thạc sĩ
05/03/1986
Nam
Ninh Bình
P.308-A4 Trường Đại học Công nghệ GTVT. Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
093 6680 348
toinq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Xây dựng
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Cảng - Đường thủy
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy
2014
Trường Đại học Xây dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Tiếng Anh B1; Nghiệp vụ Giám sát Thi công Xây dựng Công trình

Quá trình công tác chuyên môn

4/2009 - 11/2011 Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải, Trường ĐH Xây dựng Đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Thiết kế - Thẩm tra Công trình: Xây dựng, Giao thông, ...
11/2011 - 4/2013 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Phú Hà Kỹ sư kết cấu. Thiết kế - Thẩm tra Công trình: Xây dựng, Giao thông, ...
4/2013 - 7/2013 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy Kỹ sư kết cấu. Thiết kế - Thẩm tra Công trình: Xây dựng, Giao thông, ...
7/2013 đến nay Khoa công trình - Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên: Giảng dạy; Nghiên cứu khoa học; Ứng dụng thực tiễn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý trong thiết kế kỹ thuật thi công đê vây phục vụ cho xây dựng các công trình thủy công tại khu vực Hạ Long - Quảng Ninh (Mã số: B2007-03-30-TĐ) 2009 Cấp Bộ Tham gia
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng (Mã số: BĐKH-36) 2016 Cấp Nhà nước Tham gia
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong tự động hóa thiết kế kết cấu công trình xây dựng Đang thực hiện Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Nghiên cứu ứng dụng Bộ chương trình phần mềm MIKE 21 vào tính toán phục vụ xây dựng các công trình Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa ở Việt Nam 3/2010 Tạp chí Biển & Bờ
2 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Ứng dụng giải pháp kết cấu đê vây bằng vật liệu rời trong xây dựng các công trình Cảng - Đường thủy 3/2010 Tạp chí Biển & Bờ
3 ThS. Nguyễn Quốc Tới; ThS. Đỗ Văn Điền. Gia cố ổn định mái dốc của công trình kè bờ trên nền đất yếu bằng cọc vít ATT 10/2015 Tạp chí GTVT
4 ThS. Nguyễn Quốc Tới; ThS. Trịnh Thị Hoa; KS. Lê Minh Hải. Giải cầu tàu theo phương pháp hệ số nền bằng phần mềm Sap2000 3/2016 Nội san KH&CN Giao thông
5 ThS. Vũ Quang Dũng; KS. Nguyễn Quốc Tới. Hiệu quả của thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh TLCDs trong việc giảm dao động của tháp cầu dây văng khi chịu tải trọng gió kích động ngẫu nhiên ồn trắng 4/2014 Tạp chí GTVT
6 Ths. Nguyễn Quốc Tới. Neo trong đất giữ ổn định mái dốc 2016 Tạp chí GTVT. ISSN 2354-0818
7 Ths. Nguyễn Quốc Tới. Giải bài toán tường chắn có sử dụng neo trong đất theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm Plaxis 10/2017 Tạp chí Cầu Đường. ISSN 1859-459X
8 ThS. Nguyễn Quốc Tới; TS. Lê Hoàng Anh; KS. Nguyễn Trọng Giáp. Ứng dụng công nghệ BIM trong tự động hóa thiết kế công trình xây dựng 4/2018 Kỷ yếu Hội thảo "Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng". Bộ Xây Dựng

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Sỹ Han; KS. Nguyễn Khắc Nam; Hoàng Văn Thắng. Giới thiệu các sản phẩm phần mềm MIKE phiên bản 2009 của Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) 2009 Nhà xuất bản Xây dựng
2 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Khắc Nam; KS. Hoàng Văn Thắng; KS. Hoàng Thế Hòa. Phần mềm Sap2000 - Ứng dụng vào tính toán kết cấu công trình 2010 Nhà xuất bản Xây dựng
3 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Vũ Minh Tuấn; KS. Nguyễn Sỹ Han; KS. Nguyễn Khắc Nam; Hoàng Văn Thắng. Phần mềm SEEP/W - Ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm 2010 Nhà xuất bản Xây dựng
4 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm Slope/W - Ứng dụng vào tính toán ổn định trượt sâu công trình 2011 Nhà xuất bản Xây dựng
5 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Khắc Nam; KS. Hoàng Văn Thắng; KS. Hoàng Thế Hòa. Phần mềm Plaxis 3D Foundation - Ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm 2011 Nhà xuất bản Xây dựng
6 PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Phân tích ứng suất - biến dạng và tính toán lún công trình xây dựng 2012 Nhà xuất bản Xây dựng
7 TS. Đỗ Ngọc Viện; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm Plaxis 2D – Phân tích động trong tính toán thiết kế các công trình xây dựng 2014 Nhà xuất bản Xây dựng
8 TS. Đỗ Ngọc Viện; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô bằng phần mềm ADS CIVIL 2014 Nhà xuất bản Xây dựng
9 ThS. Nguyễn Quốc Tới. Bến cầu tàu trong công trình bến cảng 2015 Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1539-2
10 ThS. Nguyễn Quốc Tới. Hướng dẫn đồ án thiết kế bến cầu tàu trong công trình bến cảng 2015 Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1537-8
11 ThS. Nguyễn Quốc Tới. Tính toán thiết kế neo trong đất 2016 Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1860-7
12 TS. Nguyễn Hoàng Long; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm RSAP - Phân tích và thiết kế kết cấu chuyên nghiệp theo công nghệ BIM 2017 Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-2238-3
13 ThS. Nguyễn Quốc Tới. Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết kế công trình 3D theo công nghệ BIM - Revit Structure trong thiết kế kết cấu - Tập 1 2018 Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-2482-0

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm