Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Quốc Tuấn - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Quốc Tuấn
Thạc sĩ
23/06/1980
Nam
Hà nội
Bộ môn Máy tàu thủy- Khoa Cơ khí - Trường ĐHCN GTVT
0974219823
tuannq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trong nước
Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Động cơ nhiệt
2013
Việt nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh B
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm