Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thái Sơn - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thái Sơn
Thạc sỹ
20/05/1981
Nam
Hà Tĩnh
P3.39 CC Nam xala Phúc la, Hà đông, Hà nội
0969880912
sonnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Hà nội
Toán tin-Ứng dụng
Việt nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật phần mềm
2014
Hà nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2005-2014 Hà nội Lập trình
2014-Nay ĐH Công nghệ GTVT-Hà Nội Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm