Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thanh Hòa
Thạc sĩ
03/08/1986
Nữ
Đông Triều- Quảng Ninh
số nhà 15, ngõ 1/9 đường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
0974557389
hoant@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Mỏ - Địa chất
Trắc địa
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Bản đồ - Viễn thám - Hệ thống thông tin địa lý
2011
Đại học Mỏ - Địa chất
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Tin học văn phòng B, tiếng anh B,

Quá trình công tác chuyên môn

2010-nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bài báo "Kết hợp Gis và mô hình mất đất phổ quát (RUSLE) Nghiên cứu xói mòn đất tỉnh Đăk Nông" 2017 Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
2 Bài báo"Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở tỉnh Bắc Ninh bằng ảnh viễn thám độ phân giải cao" 2018 Tạp chí Tài nguyên và môi trường số 7, tháng 4/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Trắc địa 2015

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm