Thứ Bảy ,Tháng Mười Một 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thanh Minh - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thanh Minh
Thạc sĩ
14/12/1977
Nam
Hà Nội
Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0915581886
minhnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Luật học
2014
Học viện Khoa học xã hội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp cơ bản

4. Chứng chỉ:

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 01/2009 đến tháng 3/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT Chuyên viên
Tháng 4/1015 đến nay Bộ môn Pháp luật, Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Một số vấn đề về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 7, 2016
2 Bạo lực học đường, trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên phạm tội 2017 Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 7, 2017
3 Nâng cao "tính thượng tôn pháp luật" vì một nhà nước pháp quyền 2017 Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số đặc biệt tháng 4, 2017

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm