Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thành Nam - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thành Nam
Thạc sỹ
11/10/1982
Nam
Hà Nội
Bộ môn Ô tô - P401H1 - Khoa Cơ khí - Trường Đại học CÔng Nghệ GTVT
0983638393
namnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Bách Khoa Hà Nội
Cơ khí Ô tô
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ khí Động lực
2008
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1 Châu Âu

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

8/2005 – 4/2009 Giảng viên tổ bộ môn Cơ sở kỹ thuật trường Cao đẳng GTVT Giảng dạy
5/2009 – 3/2011 Giảng viên tổ bộ môn Cơ khí Ô tô, khoa Cơ khí, trường Cao đẳng GTVT Giảng dạy
4/2011 đến nay Giảng viên bộ môn Ô tô, khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Việc sử dụng phần mềm Catia trong việc thiết kế, phân tích và mô phỏng một số cụm chi tiết trên Ô tô phục vụ nghiên cứu và giảng dạy 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Research on vibration of the passenger cars made in Vietnam 2010 ICAE – 6; BITEC – BANGKOK – THAILAND
2 Nghiên cứu các tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống túi khí khi va chạm trực diện 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu hệ thống cảm biến va chạm điện tử trên ô tô hiện nay 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Nghiên cứu hệ thống cảm biến và túi khí khi va chạm bên 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Khảo sát ổn định chuyển động khi phanh đoàn xe 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
6 Thiết lập mô hình nghiên cứu động lực học phanh đoàn xe kéo bán moóc 2014 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
7 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định hướng chuyển động của đoàn xe khi phanh 2015 Tạp chí Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm