Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Dung - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Dung
Thạc sỹ
10/10/1985
Nữ
Hà Nội
Sn 64 A2, Tập thể xí nghiệp thiết bị điện tử - Láng Thượng- Đống Đa - Hà Nội
0914455909
dungnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Vận tải kinh tế đường bộ và thành phố
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tổ chức và quản lý vận tải
2012
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bằng C

4. Chứng chỉ:

1.Quản trị dịch vụ logistics cơ bản; 2. Kế toán tổng hợp; 3.xây dựng đường ô tô; 4. Nghiệp vụ sư phạm .Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh giảng viên hạng 2;

Quá trình công tác chuyên môn

10/2009 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng mô hình tuyến vận tải hàng hóa nội đô bằng xe chuyên dụng thành phố Hà Nội 2006 Cấp Trường Thành viên
2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics trong giai đoạn hiện nay 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cụm cảng Hải Phòng 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm