Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Hải Du - Khoa Đào tạo tại chức

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Hải Du
Cử nhân
23/11/1966
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Hà Nội
0906236366
dunth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường Đại học thương mại
Kế toán
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh (trình độ B)

Quá trình công tác chuyên môn

2002 đến 2004 Công ty Thương Mại xây dựng Bạch Đằng Kế toán tổng hợp
2004 đến nay Khoa Đào tạo tại chức trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm