Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thạc sí Toán học
23/08/1968
Nữ
Hà Nội
Số nhà 22 Ngõ 4 khu A viện rau quả Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
0905222705
hanhnth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư Phạm Huế
Toán học
Việt Nam
1990
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Giải tích
2004
Đại học Huế
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 1992 đến 2012 Trường Cao Đẳng giao thông Vận tải 2 Giảng dạy Toán
Từ 2012đến nay Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy Toán

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Toán 1 2014 Trường ĐH Công nghệ GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm